VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta informatīvo dežurantu tālruņi

    Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju laikus ziņot par slikti izbraucamiem valsts ceļiem, tādējādi uzlabojot operatīvo dienestu darbību un informāciju par valsts ceļu stāvokli mūsu novadā.

      Ziemas dienesta informatīvais dežurants reģionā nodrošina ceļa lietotājus un masu saziņas līdzekļus ar operatīvu informāciju par braukšanas apstākļiem attiecīgā reģiona valsts autoceļos, pieņem sūdzības par šo autoceļu stāvokli un nodrošina uzņēmuma diennakts saikni ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un valsts operatīvajiem dienestiem.

Daugavpils nodaļas dežuranta tālr.: 29442462

Jēkabpils nodaļas dežuranta tālr.: 26670526