Valsts svētku priekšvakarā pašvaldība godinās darbīgos novada iedzīvotājus

Apbalvojumi svetkos    Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, Ilūkstes novada pašvaldība vēlas izteikt pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un apzinīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību. 17. novembrī svinīgā pasākuma laikā Ilūkstes novada kultūras centrā pašvaldības Atzinības raksti tiks pasniegti 13 pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem.

    Šogad īpaši godināsim Kijevas-Žitomiras diecēzes bīskapu Jāni Purvinski, kuram pateicībā par ieguldījumu garīgo vērtību stiprināšanā Ilūkstes novada sabiedrībā piešķirts augstākais Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojums – tituls „Goda pilsonis”. Par patriotismu, nozīmīgu devumu latviskās dzīvesziņas tradīciju izkopšanā, par atsaucību un mīlestību pret līdzcilvēkiem visa mūža garumā Atzinības rakstu pasniegsim seniorei Rasmai Drullei no Bebrenes pagasta.

Atzinības rakstus saņems arī:

 • Pensionētā Šēderes pagasta komunālās saimniecības labiekārtošanas darbu strādniece Tatjana Čamane – par augstu atbildības sajūtu, veicot uzticētos darba pienākumus Šēderes pagastā;
 • Seniore Albina Terezija Galkus no Dvietes pagasta – par aktīvu iesaistīšanos Dvietes pagasta sabiedriskajā dzīvē un pašaizliedzīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem;
 • Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” skolotāja Biruta Kaniņa – par ilggadēju ieguldījumu un pašaizliedzīgu attieksmi jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu darbu Bebrenes pagasta kultūras dzīves organizēšanā;
 • Biedrības „Moto Ilūkste” dibinātājs Vitālijs Kurmis – par entuziasmu sporta dzīves izkopšanā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā Ilūkstes novadā;
 • Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Līga Kūliņa – par pašaizliedzīgu darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā un jaunu aktivitāšu ieviešanā skolas kolektīvā;
 • Biedrības „Stendera novadnieki” biedre Zanda Lisovska – par augstu atbildības sajūtu, aktīvu darbu un pasākumu organizēšanu Vecā Stendera muzejā;
 • Seniore Helēna Plone no Eglaines pagasta – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā Eglaines pagastā;
 • Audžumamma Irina Pučka – par ģimeniskas vides radīšanu un nesavtīgu mīlestību un rūpēm par audžubērniem;
 • SIA „Ornaments” sētniece Zoja Purvinska – par apzinīgu savu pienākumu pildīšanu, saimniecisku attieksmi pret kopjamo teritoriju;
 • Subates pamatskolas skolotāja Diāna Timofejeva – par pašaizliedzīgu darbu skolēnu spēju izkopšanā un aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves organizēšanā Subatē;
 • Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska – par nesavtīgu un atbildīgu pašvaldības izpilddirektores pienākumu veikšanu, mērķtiecību un racionālu redzējumu, veicinot novada izaugsmi.