Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina uz semināru

     21. martā plkst. 11.00 Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā notiks informatīvs mācību seminārs „VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts”. Semināra 1. daļā VID speciāliste stāstīs, kā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju un lietot VID e-pakalpojumus, 2. daļā – jautājumi un atbildes, praktiski padomi.

Semināra ilgums – 2 h. Mērķauditorija: uzņēmēji, zemnieki, pašvaldību darbinieki, bibliotekāri, skolotāji un ikviens interesents.

Ikvienam, kas maksā nodokļus, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, iespējama ienākuma nodokļa pārmaksas atgūšana. Kā to izdarīt, varēs uzzināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) seminārā.

VID atgādina, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, tostarp zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS, no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam (ieskaitot).

Esiet laipni gaidīti!