Valsts 97. dzimšanas diena Šēderes kultūras namā

20151118 143156 Šēderes kultūras namā 18. novembrī savu valsti 97. dzimšanas dienā sveicām ar dziesmām un dejām. Koncertā piedalījās: Lašu koris, Šēderes kultūras nama līnijdejotājas, Melānija Makavecka, Dvietes kultūras nama vokālais ansamblis „Rasa”, deju kopa „Saulespuķes”.

 Svētkos visus sveica Eglaines un Šēderes pagastu pārvalžu vadītāja Marta Petrova un Ilūkstes novada pašvaldības Kultūras, izglītības un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Līga Baltrukeviča.

Koncerta izskaņā klausījāmies Ilūkstes novada himnas variantus, lai, pēc tam balsojot, izvēlētos vienu.

Paldies visiem pašdarbniekiem, kuri, ziedojot savu brīvdienu, piedalījās koncertā, paldies Pēterim Makaveckim par pasākuma muzikālo noformējumu!

Šēderes kultūras nama vadītāja

Silvija Spaļva

20151118 134807

20151118 144814

20151118 151248

 DSC04663

DSC04668

DSC04678

DSC04704