Vakantās vietas jauniešu darbam augustā

     Sakarā ar radušos vakanto vietu jauniešu darbam augustā, Ilūkstes novada pašvaldība aicina uz atkārtotu darba vietas izlozi 2016. gada 11. jūlijā visus tos skolēnus, kas Ilūkstes pilsētā līdz 2016. gada 11. aprīlim bija reģistrējušies darbam vasaras brīvlaikā.

     Sīkāka informācija pa tālr.: 29220324 (Indra Madarniece).