Vairāk kā 100 jaunieši pieteicās darbam vasarā

IMG 6985      Kā iepriekš tika izziņots, vasaras periodā Ilūkstes novada pašvaldība nodrošinās darba vietas (labiekārtošanas strādnieks) 72 jauniešiem. Tā kā Ilūkstē un visos novada pagastos tika saņemts vairāk pieteikumu (kopskaitā 122) nekā ir paredzēto darba vietu, 12. aprīlī notika izloze.

       Uz darbu Ilūkstē bija pieteikušies 45 jaunieši, Pilskalnē – 22, Subatē – 10, Eglainē – 15, Šēderē – 15 un Bebrenē – 15.

 

Vasarā strādās:

Ilūkstes pilsētā – 18 jaunieši (6 jaunieši mēnesī);
Bebrenes pagastā – 9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī);
Dvietes pagastā – 9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī);
Eglaines pagastā – 9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī);
Šēderes pagastā – 9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī);
Pilskalnes pagastā – 9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī);
Subates pilsētā – 9 jaunieši (3 jaunieši mēnesī).

 

1

2

3

4