Uzņemšana Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

Sadraudzibas vid       Ilūkstes Sadraudzības vidusskola uzņem skolēnus 2016./2017.m.g.
       SKOLA PIEDĀVĀ:

· Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu 1.-9. klasei (bilingvālā apmācība);

· Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu 10.-12. klasei ar latviešu valodas apmācību;

· Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 1.-9. klasei (bilingvālā apmācība).

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT