Tuvojas pašvaldību vēlēšanas

ilukstes nov kr    Jau pavisam drīz – 3. jūnijā – notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kurās būs jāievēl 9 republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti, to skaitā arī Ilūkstes novada domes deputāti. Ilūkstes novadā ir reģistrēti, un pašvaldību vēlēšanās kandidēs 5 saraksti.

    No 29. maija līdz vēlēšanu dienai, 3. jūnijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda: vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods (ja tāds ir) un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

 

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:

  • pirmdien, 29. maijā: no plkst. 16.00 līdz 20.00;
  • otrdien, 30. maijā: no plkst. 9.00 līdz 13.00;
  • trešdien, 31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00;
  • sestdien, 3. jūnijā: no plkst. 7.00 līdz 12.00.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, plkst. 22.00.

 

Ilūkstes novada Vēlēšanu iecirkņu saraksts 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās / Adreses un darba laiki

 

Iecirkņu darba laiki

29.05.2017.  16.00 – 20.00
30.05.2017.  9.00 – 13.00
31.05.2017.  17.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana)
01.06.2017.   9:00 – 12.00 (iepriekšējā balsošana)
02.06.2017.  10.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana)
03.06.2017.   7.00 – 22.00 (vēlēšanu diena)

 

Vēlēšanu iecirkņi

Nr. p. k.

Vēlēšanu iecirkņa numurs un nosaukums

Adrese

1.

Ilūkstes novada 392. vēlēšanu iecirknis „ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS”

Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

2.

Ilūkstes novada 393. vēlēšanu iecirknis „BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA”

„Pagasta māja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

3.

Ilūkstes novada 394. vēlēšanu iecirknis „PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA”

Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

4.

Ilūkstes novada 395. vēlēšanu iecirknis „ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA”

Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

5.

Ilūkstes novada 396. vēlēšanu iecirknis „SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS”

Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

6.

Ilūkstes novada 402. vēlēšanu iecirknis „DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS”

„Kultūras nams”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

7.

Ilūkstes novada 403. vēlēšanu iecirknis „EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS”

Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444