Turpmāk pašvaldības pakalpojumu centrā būs pieejami arī vairāki valsts pakalpojumi

          Informējam, ka, sākot ar šī gada 01.septembri, esošais Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs uzlabos savu darbību, papildus līdzšinējiem pašvaldības pakalpojumiem sākot nodrošināt arī atsevišķu valsts iestāžu pakalpojumu sniegšanu. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs izveidots, balstoties uz 26.05.2015. MK noteikumiem Nr. 260 “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”. Turpmāk Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā būs pieejami atsevišķi NVA, UR, PMLP, VID, VSAA un VZD pakalpojumi un konsultācijas.

Tuvākajā laikā paredzētas klientu apkalpošanas centra darbinieku apmācības, kuru ietvaros tiks sniegtas zināšanas par valsts iestāžu pakalpojumiem, kas turpmāk būs pieejami līdzšinējā Pašvaldības pakalpojumu centrā, un to nodrošināšanu.

Septembrī tiks slēgti līgumi ar attiecīgajām valsts iestādēm par noteiktu valsts pakalpojumu nodrošināšanu pakalpojumu centrā.