Turpinās projekts „Sēlijas tautastērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai Ozolzīles””

leader logo1    Ilūkstes novada pensionāru biedrība īsteno projektu „Sēlijas tautastērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai Ozolzīles””. Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un izmantošanu Ilūkstes novada vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū.

leader logo1

    Projekta īstenošanas laikā paredzēts iegādāties Sēlijas novadam raksturīgos tautastērpu komplektus vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles”, lai nākotnē varētu demonstrēt deju kustību un dzīvotprieka nozīmīgumu vecākās paaudzes iedzīvotājiem, kā arī, lai iesaistītu sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta īstenošana risinās sekmīgi un paredzētajos termiņos. Jau ir iegādāti deju kolektīvam nepieciešamie apavi, izgatavota un piegādāta ir arī lielākā daļa tautastērpu komplektu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 7621,79 (t. sk. 90% – ES līdzekļi, 10% – pašvaldības līdzfinansējums). Projekta īstenošanas termiņš – 2017. gada augusts.

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde