Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!

Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!

     Kopš pavasara, ikvienam ir iespēja iesaistīties akcijā “Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā”.

     Skaistā dāvana novadam un valstij top sparīgi un mūs jau priecē centīgāko ģimeņu veikumi, bet jostu būs iespējams papildināt arī novada svētkos. Būs sagatavotas auduma krāsas, spiedogi un citi materiāli.

     Pieliksim katrs savu domu, roku un sirdi Latvijas svinēšanā! Lai top!


Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!
Top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta!