Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri

      6. aprīlī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros visu novada skolu 8. – 12. klašu skolēniem tika organizēts pasākums “Telekomunikāciju uzņēmums atver profesionālās durvis” . Pasākumā skolēni tikās ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri Lauru Pļavnieci. Laura iepazīstināja visus klātesošos ar saviem galvenajiem darba uzdevumiem, tie ir, taisīt sludinājumus, intervēt, trenēt, sniegt atbalstu, koučēt. Viņa vēlējās tuvāk iepazīt jauniešus, tāpēc atraktīvā veidā piedāvāja iepazīties, pieslēdzoties programmai un atbildot uz dažiem jautājumiem. Interesants bija jautājums par superspējām, kuras katrs sev vēlētos iegūt. Liela daļa ar prieku atbildēja, ka vēlētos zināt atbildes uz eksāmenu jautājumiem.

     Savā stāstījumā menedžere iepazīstināja ar telekomunikāciju uzņēmuma vēsturi, faktiem, vidi, aprīkojumu, ikdienu un atpūtu. Atzīmēja, ka katrs cilvēks uzņēmumā ir liela vērtība, kā arī aicināja ikkatram sevi uztvert kā lielu vērtību. Laura uzsvēra, ka “Bite” uzņēmumā ļoti augstu tiek vērtēts godīgums, inovācijas un draudzība. Uzņēmuma devīze “Kopā spēks”. Uzņēmumā strādā vairāku jomu speciālisti: grāmatvedības un finanšu speciālisti, mārketinga speciālisti, loģistikas un atbalsta speciālisti, pārdošanas speciālisti, tehniskā atbalsta speciālisti, IT speciālisti, vadības speciālisti.  Šajās jomās darbojas daudzveidīgu profesiju pārstāvji. Menedžere vairākkārtīgi uzsvēra, ka galvenais, ko uzņēmumā gaida no darbiniekiem ir komunikācija, kā arī aicināja ikdienā trenēt tieši šo prasmi. Ne mazāk svarīgas ir tādas prasmes kā patstāvība, radošums, potenciāls, empātija, pārliecība par sevi, ticība sev, saviem spēkiem, godīgums. Laura lika aizdomāties par šādu frāzi: “Sliktākais, ko cilvēks var izdarīt, ir nekā nedarīt.” Sava stāstījuma noslēgumā, menedžere uzdeva jautājumus. Labākie klausītāji, kuri pareizi atbildēja uz jautājumiem, saņēma balvas.

     Lekcijas beigās jaunieši uzdeva jautājumus par studiju iespējām, par kompāniju, par lektores izvēlēto karjeras ceļu. Vairāki skolēni uzdeva jautājumus arī individuāli.

     Pēc noklausītās lekcijas skolēni uzsvēra tās atziņas, ko paņems sev par padomu turpmākajam karjeras ceļam:

  • Galvenais dzīvē ir komunicēt ar apkārtējiem;
  • Neviena no manām izvēlēm nevar būt kļūdaina, jo tā ir mana izvēle;
  • Katram jāizvēlas profesija, kura patīk;
  • Galvenais tiekties uz savu mērķi un nepadoties;
  • Nepārtraukti pilnveidoties un mācīties;
  • Veidot labas un draudzīgas attiecības ar skolas biedriem, vēlāk ar darba kolēģiem;
  • Komunicēšana atvieglo dzīvi;
  • Dzīves svarīgās vērtības godīgums, draudzīgums, komunikācija;

Iveta Repkova

pedagogs karjeras konsultants

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri
Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri
Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri
Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri
Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri
Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri
Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar “Bite Latvija” klimata kontroles menedžeri