Tiks pasniegti Pateicības raksti novada zemes kopējiem un uzņēmējiem

zemeskopeju pasakums 2016       Mūsu novads ir bagāts ar uzņēmīgiem ļaudīm, ar cilvēkiem, kuri nebaidās īstenot jaunas idejas, ar strādīgām un stiprām ģimenēm, ar vēlmi saimniekot, tādējādi veicinot arī novada attīstību. Tādēļ, jau tradicionāli, Ilūkstes novada pašvaldība godinās mūsu novada neatlaidīgos zemes kopējus un uzņēmējus.

 

Tiks sumināti:

Valdis un Irēna Čamāni (Subate);

Vitolds un Zoja Kvederi (Eglaine);

Ēriks un Andžella Svētiņi (Šēdere);

Gunārs un Regīna Palkeviči (Pilskalne);

Ainārs un Elīna Palkeviči (Pilskalne);

Artis Milicins un Līga Pauļuka (Bebrene);

Guntis un Viktorija Rītiņi (Dviete).

     Aicinām apmeklēt Ilūkstes novada zemes kopējiem un uzņēmējiem veltīto pasākumu Ilūkstes novada kultūras centrā 25. novembrī plkst. 20.00. Pasākuma gaitā ar saviem priekšnesumiem priecēs novada pašdarbības kolektīvi, noslēgumā – balle ar grupu “Atkal kopā”.