Tika pasniegti Pateicības raksti novada zemes kopējiem un uzņēmējiem

IMG 6164      Mūsu novads ir bagāts ar uzņēmīgiem ļaudīm, ar cilvēkiem, kuri nebaidās īstenot jaunas idejas, ar strādīgām un stiprām ģimenēm, ar vēlmi saimniekot, tādējādi veicinot arī novada attīstību. Tādēļ, jau tradicionāli, Ilūkstes novada pašvaldība godināja mūsu novada neatlaidīgos zemes kopējus un uzņēmējus.

    Šogad svinīgajā pasākumā, 27. novembrī, no Bebrenes pagasta tika godināta zemnieku saimniecība „Laumutes” ar gados jaunajiem saimniekiem Ingu un Albertu Zeltiņiem. Dvietes pusē atzinību par centīgu, neatlaidīgu darbu saņēma Sandra Stašāne, kura vada piemājas saimniecība „Liepas”, bet Eglaines pagastā, nu jau 21 gadu, bioloģisko piemājas saimniecību „Sprīdīši” pārvalda Ilona Caunīte ar savu ģimeni. Pilskalnes vārdu šajā reizē nesa zemnieku saimniecības „Dzintari” īpašnieki – Silvija un Andris Razminoviči. No Prodes pagasta tika sveikta zemnieku saimniecība „Vilnīši”, kas nodarbojas ar aitkopību. Te prasmīgi un mērķtiecīgi rosās saimniecības īpašnieki Jekaterina un Visvaris Bērtulāni. Bet Šēderes pagastā Pateicības rakstu saņēma zemnieku saimniecības „Rudlapas” saimnieks Andris Bērziņš.

Vēlreiz sirsnīgi sveicam mūsu novada saimniekus un siltā pavarda turētājas. Un ikkatrs savā ikdienas solī atcerēsimies, ka nekur citur pasaulē nav un nevar būt labāk kā mājās, savā ģimenē, savā dzimtajā novadā!

Ar plašāku ieskatu par aizvadīto pasākumu varēs iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības ikmēneša informatīvā izdevuma „Ilūkstes Novada Vēstis” decembra numurā.

 

IMG 6218

IMG 6223

IMG 6231

IMG 6244

IMG 6760

Vairāk foto skatīt fotogalerijā