Tamāra Riekstiņa skolotāju konferencē popularizēja savu pieredzi un metodiskos meklējumus

Pier popularizesana Šī gada 28. oktobrī Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā notika 15. Latgales krievu valodas (svešvaloda un dzimtā) un literatūras skolotāju metodiskā konference „Radošs skolotājs – radošs skolēns”, kas tika organizēta ar īpašu rūpību, jo uzstājās liceja skolēni ar īsu, bet interesantu priekšnesumu, kam sekoja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas M. Isupovas uzruna un liceja direktores I. Pauras apsveikuma vārdi. Tad skolotāji sadalījās 12 grupās, aptverot visus izglītojamo vecuma posmus.

Par savu pieredzi krievu valodas kā dzimtās valodas mācīšanā stāstīja Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Riekstiņa, izklāstot un prezentējot savus inovatīvos meklējumus literārās kafejnīcas „Sergejam Jeseņinam – 120” organizēšanā.

Par interesanto uzstāšanos konferencē skolotāja Tamāra Riekstiņa tika apbalvota ar Pateicības rakstu. Bet veiksme un pārsteiguma momenti turpināja viņu pavadīt arī speciālās izlozes laikā, jo tika laimēta Sergeja Lukjanenko grāmata „Rudens vizītes”.

Pēc skolotājas apliecinājuma var secināt, ka konference ir kļuvusi par jaunu ideju apmaiņas, iedvesmas un turpmāko meklējumu sekmētāju.


Direktora vietniece ārpusklases darbā

Līga Kūliņa