Svētki novada pašdarbības kolektīviem

1702 pasdarbnieku darbnieki      Piektdien, 17. februārī, plkst. 20.00, radot prieku sev un citiem, tiks aizvadīts novada pašdarbības kolektīvu svētku koncerts. Koncerta īpašie viesi – Andris Eriņš un „Dricānu dominante”. Ieejas maksa – EUR 2,00 (pašdarbniekiem ieeja bez maksas).