SVARĪGI – valsts autoceļa P72 „Ilūkste-Bebrene-Birži” izmantotājiem!

     Šodien, 29. novembrī, laikā no plkst. 8.00. līdz 17.00 būs slēgts reģionālā autoceļa P72 posms no krustojuma ar valsts autoceļu V710 „Bebrene-Zariņi-Dviete” (pie Akmeņupes tilta) līdz „Virsaišiem” (Baltmaņu mājām), jo tiks veikta caurteku nomaiņa. Lūdzam autobraucējus izmantot apbraukšanas ceļus un plānot pārvietošanos virzienā Ilūkste-Bebrene pa valsts autoceļu V710 „Bebrene-Zariņi-Dviete” vai citiem autoceļiem.