Svarīga informācija valsts ceļa P72 „Bebrene – Ilūkste” izmantotājiem!

160 l remonts skembas       9. decembrī ir uzsākti autoceļa virskārtas uzlabošanas darbi – noklāšana ar šķembām. Darbi turpināsies arī šonedēļ (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00) līdz to pilnīgai izpildei. Tādēļ braucējiem ceļā pavadītais laiks var pagarināties par 20-30 minūtēm.

     Steidzīgos autobraucējus lūdzam plānot pārvietošanos virzienā Bebrene – Ilūkste pa valsts autoceļu V710 „Bebrene – Zariņi – Dviete” vai citiem autoceļiem.