Suminām Ilūkstes novada deju kolektīvu vadītājas Daci Paršu un Līgu Kūliņu

         Lai pateiktos bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem par viņu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīciju tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank 50 skolotājiem ir piešķīris vienreizējas stipendijas, kuras 16.septembrī svinīgajā ceremonijā saņēma arī Dace Parša, Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīva “Ance” vadītāja un Līga Kūliņa, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas deju kolektīva “Dzirkstelīte” vadītāja.

         Kā informē “Swedbank” AS pārstāvji, stipendiju saņemšanai skolotājus – koru, tautas deju kolektīvu, folkloras kopu, koklētāju ansambļu, pūtēju orķestru un citu kolektīvu vadītājus izvirzīja esošie un bijušie audzēkņi, audzēkņu ģimenes piederīgie, kolēģi, pašvaldības pārstāvji un citi Dziesmu un deju svētku tradīcijas novērtētāji. Svētku skolotāju stipendijām tika saņemti 745 pieteikumi no visas Latvijas. Stipendiju ieguvējus noteica interešu izglītības nozaru ekspertu un Swedbank pārstāvju veidota žūrija, kas vērtēja skolotāja devumu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, jauniešu iesaistīšanā un izglītošanā tautas mākslas jomās, un ņēma vērā arī par skolotājiem iesūtītajos stāstos pausto mīlestību, cieņu un pateicību par skolotāju lielo emocionālo ietekmi. Savukārt stipendiju saņēmēju skaitu katrā Latvijas reģionā noteica Swedbank klienti, veicot karšu maksājumus katrā no reģioniem no maija līdz jūlijam.
        Sveicam deju kolektīvu vadītājas, vēlam raitu un radošu deju soli!