Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus

IMG 3174       Laikā pēc Valsts svētkiem un pirms Adventes pulcējāmies, lai godinātu ļaudis, kuriem zeme un darbs ir savijušies vienā veselumā, kuri vislabāk zina, cik agri ir rīti un cik vēli ir vakari, kuriem bieži vien diena ir par īsu, lai pagūtu īstenot visu iecerēto, – tie ir mūsu novada zemnieki un uzņēmēji.

      Pasniedzot pašvaldības Pateicības rakstus, 25. novembra vakarā godā cēlām novada zemniekus un uzņēmējus, kuri ar sevišķi rūpīgu un gādīgu darbu savā pilsētā vai pagastā veicinājuši arī novada attīstību.

    Šogad tika sumināti:

  • Valdis un Irēna Čamāni (Subate),
  • Vitolds un Zoja Kvederi (Eglaine),
  • Ēriks un Andžella Svētiņi (Šēdere),
  • Gunārs un Regīnā Palkeviči (Pilskalne),
  • Ainārs un Elīna Palkeviči (Pilskalne),
  • Artis Milicins un Līga Pauļuka (Bebrene),
  • Guntis un Viktorija Rītiņi (Dviete).

    Plašāk par Pateicības rakstu saņēmējiem un aizvadīto pasākumu – „Ilūkstes Novada Vēstis” 8. decembra numurā.

    Vairāk foto – Fotogalerijā

IMG 3205

IMG 3215

IMG 3218

IMG 3236

IMG 3251

IMG 3261

IMG 3385

IMG 3452

Vairāk foto – Fotogalerijā