Subates pašdarbnieki kopā ar draugiem devās vieskoncerta tūrē uz Stelpi

Sonate      Podus mēdz gāzt, bet mums – Subates kultūras namam – poddara trauki deva iespēju iepazīt un sadraudzēties ar viesmīlīgiem un darbīgiem Vecumnieku novada Stelpes kultūras dzīves organizētājiem.

      Tikšanās bija plānota kopš 2015. gada vasaras, un, lūk, 2016. gada 14. maijā Subates kultūras nama pašdarbības kolektīvi – deju grupa „RitmusS” un vokālais ansamblis „Sonāte”, pieaicinot klāt savus draugus – Dvietes kultūras nama tautas deju kolektīvu un Aknīstes novada Asares pagasta amatierteātri, devās vieskoncertā uz Stelpi.

      Mājinieki bija parūpējušies arī par izklaidējošo programmu – viesošanos un darbošanos brīvdabas muzejā „Ausekļa dzirnavas”, kur varēja izmēģināt un aplūkot senos darba rīkus un tehniku, garšot ēdienus un klausīties koncertu. Dzirnavās bija gods uzdejot Dvietes deju kolektīvam.

       Vakarā Stelpes pamatskolas ēkā (tā mūs pārsteidza ar savu omulību, mājīgumu, sakoptību), notika mūsu – viesu – un arī Stelpes pašdarbības kolektīvu koncerts. Skanēja dziesmas, tika izdejoti jautri deju soļi, spēlēti skeči, izrādīta abu novadu informatīva prezentācija. Skatītāji bija atsaucīgi, visiem bija pacilāts un priecīgs noskaņojums par kopīgu un saskanīgu darbu.

      Kopumā mēs – visi pašdarbnieki – guvām milzīgu pozitīvu lādiņu, enerģiju turpmākam darbam. Esam iepazinuši jaunus draugus.

      Lielu un sirsnīgu paldies vēlamies teikt Stelpes kultūras darba organizatorei Sandrai Neliusai, kura kopā ar saviem domu un darba biedriem mūs mīļi uzņēma. Paldies Ausekļa dzirnavu saimniekiem par dāvāto iespēju piedalīties pasākumā. Paldies atsaucīgajam šoferim Aleksandram no SIA „Šederes pakalpojumi”.

       Gaidīsim tagad ciemiņus no Stelpes mūsu un Aknīstes novadā rudenī, ražas novākšanas laikā.

Subates kultūras nama vadītāja

Gunta Okmane

Dvietes dejotaji

RitmusS

Subates KN pacarondarbnieki

Stelpes dejotaji