Subates pamatskolas skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus

002    Subates pamatskolas 1.-9. klašu skolēni no mācību gada sākuma rakstīja pētnieciskos darbus. Katrs bija iesaistīts tiešā pētījuma izstrādē. Tematika un pētījumu metodes iepriecināja ar savu dažādību un aktualitāti. Projektu nedēļā skolēni ar skolotāju un vecāku palīdzību sagatavoja sava darba prezentāciju, un 19. februārī notika darbu aizstāvēšana un izvērtēšana.

     Lielāka daļa skolēnu tika apbalvota ar atzinības rakstiem un nelielām dāvanām, bet labākos darbus komisija izvirzīja uz novada konferenci – konkursu.

004

005

006

014