Subates pamatskolas skolēni iepriecināja „Miera nama” iemītniekus

labd      Decembris nāk ar baltu sniegu, pirmssvētku satraukumu, ilgām un cerībām. Arī Subates pamatskolā šis laiks bija darbīgs. Vecāko klašu skolnieces skolotājas Ineses Ziediņas vadībā cepa gardas piparkūkas, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas kora klases audzēkņi (pedagoģe D. Martinsone, koncertmeistare V. Jasmane) vingrināja balsis, deju kolektīva mazie dejotāji (skolotāja I. Ziediņa) pilnveidoja raito deju soli un Subates pamatskolas vokālais ansamblis (pedagoģe D. Martinsone) ar dziesmām mēģināja uzburt ziemas noskaņu.

    Un 8. decembra rītā viss bija sagatavots, lai ar savu pārsteigumu dotos uz Subates Miera namu” un sniegtu tur skanīgu koncertu. Nama pārvaldniece, iemītnieki un darbinieki mazos māksliniekus sagaidīja, gan ar interesi klausoties priekšnesumus, gan arī bija sagatavojuši mums gardu cienastu.

Pasākums bija mīļš un sirsnīgs. Paldies audzēkņiem un skolotājām, paldies Miera namam” par jauko uzņemšanu un pilsētas pārvaldei par transportu!

 

Skolotāja Daiga Martinsone