Subates pamatskolā aizvadīti Ābeces svētki

1453987119119 Mēs izlasījām ābeci, laiks šķirties ir ar to,

Es mīļi ņemu rokās to un saku tai „paldies”!

 

„Paliec sveika, Ābecīte!” – šos vārdus Subates pamatskolas pirmklasnieki lepni veltīja savai pirmajai skolas grāmatai 28. janvārī, kad skolā notika Ābeces svētki. Kopš 1. septembra ir pagājis jau pusgads. Visu šo laiku 1. klases skolēni čakli mācījās lasīt zilbes, likt tās kopā vārdos un no vārdiem virknēt teikumus. Bērni pirmās gudrības apguva no savas uzticīgās „draudzenes” – ābecītes „Zīle”. Viņiem palīdzēja skolotāja S. Jasāne.

     Ciemos pie mazajiem pirmklasniekiem ieradās Sunītis, Pīlīte, Kaķēns. Bērni saviem jaunajiem draugiem pierādīja, kāpēc jāiet uz skolu mācīties. Pirmklasnieki pasākumā gan lasīja dzejoļus, gan dziedāja, gan spēlēja klavieres.

Svētkos pirmklasniekus sveica mācību daļas vadītāja A. Brokāne, kā arī savus sirsnīgos un mīļos sveicienus bija sagatavojuši 2.-9. klašu skolēni. Skanīgs sveiciens no topošajiem pirmklasniekiem. Liels prieks bija par viņu sarūpētajām dāvaniņām.

Katrs skolēns noslēgumā saņēma sertifikātu par sekmīgu burtu apgūšanu.

Nu svētki ir beigušies, cītīgi jāmācās jau no citām grāmatām un jāgatavojas mācībām otrajā klasē!

 

 

Skolotāja S. Jasāne