Subates Miera namā sarunas mūzikas valodā

      Subates pamatskolas audzēkņi un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas kora klases skolēni agrā 8. decembra rītā devās uz Subates Miera namu, lai iepriecinātu un sev tuvā – mūzikas –  valodā sarunātos ar turienes ļaudīm, pastāstītu par saviem ziemas priekiem, vērojumiem, vēlmēm un vēlējumiem.

     Šī tikšanās bija jauka atkalredzēšanās lielajiem un jauka iepazīšanās mazajiem pirmklasniekiem. Sirsnībā un abpusējos laba vēlējumos bijām kopā un radījām mazu brīnuma sajūtu. Katrs savā sirdī. Un koncerta noslēgumā, vienojoties kopīgā dziesmā, sapratām, ka Ziemassvētku brīnums nav dāvanu lielums vai sniega baltums, eglītes krāšņums vai Jaunā gada apņemšanās. Brīnums esam mēs paši. Cits citam. No sirds. Uz sirdi.

 

Mūzikas skolotāja

Daiga Martinsone