Subates kultūras nama līnijdeju grupa „RitmusS” svin 10 gadu jubileju

DSC02521     Latvijā līnijdejas ienāca un sāka vilināt klāt dejotājus pagājušā gadsimta 90. gados. Ilūkstes pilsētā deju kursi aizsākās 2003. gadā. Subatieši pirmo reizi pulcējās uz sadancošanu 2005. gadā Subates kultūras namā. Deju zāle bija pilna, līnijdeju soļus subatietēm ierādīja Dvietes grupas vadītāja Līga Ostrovska. Tā arī aizsākās regulāras nodarbības, ar lielu entuziasmu tika apgūtas arvien jaunas dejas. Kolektīvu uzsāka vadīt un līdz 2012. gadam vadīja Līga Kūliņa.

Kopš 2012. gada grupu vada Sandra Špura un Inga Krasevska. Dalībnieces ir aktīvas, radošas. Katrai dejai tiek piedomāts klāt tērps, aksesuāri. Lielu atbalsu tērpu tapšanā sniedz šuvēja Ilze Papenoka. Darbības laikā grupa ir daudzkārt uzstājusies Subates kultūras nama pasākumos, ir bijuši koncertizbraukumi uz Lietuvu Ābeļu pilsētu, uz kaimiņu – Gārsenes, Asares, Eglaines pagastiem. Ar izdomu tiek veidoti priekšnesumi Ilūkstes novada pašdarbnieku ballēm.

Dalībnieces priecājas par jauko un auglīgo sadarbību, kas ir izveidojusies starp Ilūkstes novada līnijdeju grupām. Tiek rīkotas kopīgas tikšanās, sadancošana, domapmaiņa. Tas viss dot stimulu un iedvesmu jauniem darbiem.

Šogad grupa „RitmusS” atzīmē 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Uz kopīgu koncertu 17. oktobrī subatietes aicināja Ilūkstes novada Dvietes kultūras nama grupu „Atkal”, Šēderes grupu „Trešā rinda” un Vārkavas novada kultūras centra grupu „Pašām patīk”. Koncerts izvērtās košs, piesātināts, draudzīgs un izzinošs. Koncerta vadītāja Santa Krievāne raiti ievadīja skatītājus gan līnijdeju vēsturē, gan arī iepazīstināja ar kolektīviem un „RitmusS” darba gaitām. Pasākumā tika uzaicināti visi, kuri kādreiz dejoja grupā un vadīja to. Ar nelielas filmiņas palīdzību vizuāli bija iespējams „iziet cauri” grupas radošajai dzīvei 10 gadu garumā.

Pasākuma saviesīgajā daļā kopā ar draugiem tika baudīta lielā jubilejas torte, izspēlētas jautras spēles un, protams, izdejotas vēl kādas līnijdejas.

Grupa „RitmusS” pateicas visiem sveicējiem, sponsoriem – Špuru un Kraševsku ģimenēm, SIA „Madara LTD” un personīgi A. Kolosovam, ZS „Puķudruva” un personīgi A. Ancānam –par finansiālu atbalstu.

Kolektīvs labprāt aicina pie sevis deju pulkā jaunus dalībniekus.

 

Subates kultūras nama vadītaja

 G. Okmane

 

DSC02594

DSC02617 3

Dvietes grupa Atkal

Sederes grupa Tresa rinda

Varkavas grupa Pasam patik