Sporta diena Ilūkstes PII „Zvaniņš”

sports 2015. gada 18. septembrī Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” norisinājās sporta svētki „Jautrais cirks”, kuru vadīja klaunu meitene Svilpīte (R. Savicka) un klauns Čiko (L. Millere). Šajā neparastajā cirka izrādē bija iespēja visiem piedalīties un parādīt savu veiklību un izturību. Bērniem tika piedāvātas stafetes divās kārtās.

 Pirmajā kārtā bija tādas stafetes kā „Roņi, zosis un zirdziņi”, „Veiklie jātnieki”, „Poniji – hip, hop” un „Jauktie kaķēni”. Savukārt otrajā kārtā bērni savas spējas parādīja stafetēs „Jautrie klauni”, „Klaunu caurie maisi” un „Palīdzēsim klauniem”.

Sporta svētku pēdējā stafete bija dalībnieku stafete „Jautrie, veiklie un atraktīvie klauni”, kurā piedalījās visi darbinieki, parādot savas spējas. Stafešu laikā bija dzirdami bērnu smiekli, jautrība, azarts un dzīvīgums!

 

sports1

sports2

sports4

sports5

sports6

sports7

sports8

sports9

sports10