Skolotāju diena

IMG 3951        Jau tradicionāli, sagaidot Skolotāju dienu, Ilūkstes novada pašvaldība rīkoja Skolotāju dienas pasākumu, kura laikā sveica skolotājus, kuri ir uzsākuši darba gaitas kādā no novada izglītības iestādēm, kā arī tika sumināti skolotāji, kuri svin savas apaļās stāža jubilejas. Ar svinīgo uzrunu, pasākumu atklāja Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns un Ilūkstes un Daugavpils novadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Kristīne Junkule.

      Ilūkstes novada pašvaldība sumināja četrus jaunos pedagogus – Ilūkstes novada Sporta skolā atbildīgos direktora amata pienākumus sāka pildīt Alvis Šedis, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Subates filiālē darbu uzsāka Guna Dzene, Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā darbu uzsāka Faina Timošenko, bet Ilūkstes “Bērnu un jauniešu centrā” jaunā ģitārspēles pasniedzēja ir Laura Bicāne.

-Vai palaidīsiet mūs ātrāk?
-No cik punktiem sākas 4?
-Kad var pārrakstīt?
-Nu, bet, skolotāj!?

       Šādas frāzes skolotāji dzirdējuši jau simtiem reižu. Bet šai svētku dienai pieder frāze – “PALDIES SKOLOTĀJI”, kas tika veltīta visizturīgākajiem un vispacietīgākajiem pedagogiem, kas šogad svin savas apaļās stāža jubilejas.
       Subates pamatskolā 25 gadu stāža jubileju svin Zoja Kolosova. Zoja par skolotāju kļuva, turpinot ģimenes tradīciju un arī tādēļ, ka pašai skolā patikusi matemātika. Kā galveno ieguvumu, strādājot par skolotāju, min brīnišķīgo iespēju “augt” līdzi saviem skolēniem. Audzēkņos daļēji saskata arī savas rakstura īpašības, un priecājas, ka bērni aug par saprotošiem un izpalīdzīgiem cilvēkiem. Kolēģiem novēl vienmēr smaidīt un priecāties par dzīvi.
         Eglaines pamatskolā 20 gadus strādā Olita Kārkliņa un Vladimirs Žigajevs. Sandrai Samovičai jau 25 gadi skolā. Eglaines skolotāji uzskata, ka ikdienā esot kopā ar bērniem un jauniešiem, pats skolotājs ir mūžam jauns. Sandra atgādina, ka skolotājam ir vienmēr jāpapildina savas zināšanas, lai varētu atbildēt un visiem skolēnu interesantajiem jautājumiem. Vladimirs uzsver, ka katrs skolēns ir individualitāte un katram nepieciešama cita pieeja, lai rastu kopīgu valodu. Olita vienmēr priecājas satikt bijušos skolēnus un uzzināt viņu sasniegumus un ieceres. Novēl pirmkārt atrast gaišumu katram pašam sevī, tad tuvākajos un apkārtējos cilvēkos, notikumos un arī rūpju pilnā ikdienā.
         Raudas internātpamatskolā 20 gadus ir nostrādājis Jānis Vitkovskis, 30 gadus – Inta Gabrāne un Viktors Petrovs, bet Ludmila Urbanoviča jau svin 35 gadu stāža jubileju. Ludmila, Viktors un Jānis turpina skolotāju dinastiju savās ģimenēs, bet Intas profesijas izvēli ietekmējušas daudzas sakritības. Viktors skolotāja darbu sauc par misiju veidot nākamo valsts paaudzi. Inta un Ludmila, kā labāko savos skolniekos saskata līdzjūtību un spēju priecāties par otra panākumiem.
         Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā 20 gadus strādā Ingrīda Studāne, bet 30 gadus – Ilga Mališeva un Rita Kalvāne. Ritai un Ingrīdai jau mazotnē iezīmējās nākotnes amats. Bet Ilga ir ieguvusi veterinārārsta kvalifikāciju un darbā tikusi nosūtīta uz Bebrenes tehnikumu mācīt topošos veterinārfeldšerus. Arī šīm skolotājām audzēkņi neļauj skaitīt gadus. Viņas iedvesmojas no jauniešu trakulībām un mācās no skolēniem nopietnajā saskatīt, ko jautru. Novēl būt izturīgiem, jo mīkstie nemaz nesāk, slinkie neiet līdz galam, bet tikai spēcīgie neapstājas un sasniedz virsotnes.
          Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” 25 gadu stāža jubileju svin Inta Gaudzeja, 30 gadu -Valentīna Petrovska un Larisa Sverževska. Kļūt par bērnudārza audzinātāju Valentīna un Larisa nolēma skolas vecumā, bet Inta jau sava bērnudārza izlaidumā paziņoja par šo plānu. “Zvaniņa” audzinātājas saka, ka nav vienādu dienu, jo nav vienādu bērnu. Bērnu jautājumi liek paskatīties uz lietām citām acīm. Vispatīkamāk apzināties, ka bērnam esi kā otrā mamma. Īpašs lepnums, kad mazais ķipars izaug par izcilību un apzinies, ka tas ir arī tavs nopelns. “Zvaniņa” audzinātājas novēl vēmi dzīvot laikam līdzi, nebaidīties mainīties, vienmēr attīstīties un rast gandarījumu savā darbā.
        Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā 25 gadus ir nostrādājusi Līga Kūliņa, 30 gadus – Benita Malaja un 35 – Tamāra Riekstiņa. Tamāras mamma arī bija skolotāja, kas iemācīja mīlēt krievu valodu un literatūru. Benitas profesijas izvēli motivēja amata prestižums. Bet Līga jau bērnībā zināja par ko kļūs. Tamāra uzskata, ka ir attīstījusies par radošu personību, pateicoties audzēkņu jaunības nerimtībai un vēlmei izzināt pasauli. Benita, strādājot izglītības iestādē, ir iemācījusies labāk izprast cilvēkus, pieņemt to dažādību. Līga bērnus sauc par vislabākajiem kritiķiem un apbrīno to drosmi mesties izaicinājumos.
         Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā 25 gadus strādā Tatjana Dvorecka, 30 gadus – Ilona Linarte – Ruža un 35 – Viola Jasmane un Zita Šamo. Bet vislielākais stāža jubilārs ar nostrādātiem 40 gadiem ir Staņislavs Petkevičs.Violas vecāki arī bijuši pedagogi, bet Ilona ir skolotāja jau 3. paaudzē. Tatjana vēlējās iemācīt bērniem mūzikas mīlestību, bet Zitas un Staņislava darba motivācija ir prieks strādāt ar bērniem un redzēt to profesionālo izaugsmi. Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēji kā ieguvumu nosauc garo vasaras atvaļinājumu, redzesloka paplašināšanu un radošumu ikdienā. Savos audzēkņos novērtē talantu, čaklumu, iniciatīvu un humora izjūtu. Viola priecājas par saviem nākamajiem un diviem jau esošajiem kolēģiem no savu skolēnu vidus. Novēl veselību, izturību un radošu veiksmi.
          Ilūkstes 1. vidusskolā 20 gadus ir nostrādājusi Sandra Macijevska, 25 gadus – Elita Rutkupa, 30 – Ilga Kaniņa. Skaidrīte Guļāne saimnieko skolas bibliotēkā jau 35 gadus. Sandra, Elita un Ilga vēl būdamas skolnieces sapņoja par šo profesiju, bet Skaidrīte savas skolas bibliotēkā sākotnēji plānoja pastrādāt tikai dažus gadiņus. Elita atzīst, ka jaukā vasaras atvaļinājuma beigās jau sāk ilgoties pēc skolēniem. Sandru īpaši priecē mirkļi, kad audzēkņu acīs iemirdzas zinātkāre un vēlme izprast likumsakarības. Ilga norāda, ka mūsdienu skolēni ir radošāki un aktīvāki kā agrāk. Skaidrīte novēl skolotājiem būt mundriem, un lai pietiek spēka iemācīt mīlēt Raini!

           Svinīgajā pasākumā viesojās Swedbank pārstāve Dace Stalidzāne, kura sveica Swedbank “Gada skolotāju”, šogad tika izvēlēta Anita Meikšāne. Kā arī paldies vārdus skolotājiem teica Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Līga Baltrukeviča. Bet pasākuma svinīgās daļas izskaņā uzstājās, arī skolotājs, Roberto Meloni, kurš uzturēja jautru un pacilātu svētku noskaņu.

IMG 3912

IMG 3942

IMG 3943

IMG 3977

Vairāk foto skatīt fotogalerijā