Skolēnu deju kolektīvi apliecina gatavību dalībai festivalā „Latvju bērni danci veda”

IMG 0564     Gatavojoties festivālam „Latvju bērni danci veda”, kas 27. maijā notiks Cēsīs, 27. aprīlī Ilūkstes novada kultūras centrā notika skolu deju kolektīvu priekšnesumu skate. Skatei bija pieteikušies 10 skolēnu tautas deju kolektīvi. Skates žūrija: Sandra Stašāne, Antonija Stalidzāne un Jana Krasovska atzinīgi novērtēja kolektīvu māksliniecisko sniegumu un deju iestudējumu kvalitāti.

 

Rezultāti ir šādi:

 

1. (augstākās) pakāpes diploms:

Ilūkstes 1. vidusskolas 1-2. klašu deju kolektīvam „Ance” (vadītāja Dace Parša);

Ilūkstes 1. vidusskolas 3.-4. klašu deju kolektīvam „Ance” (vadītāja Dace Parša);

Ilūkstes 1. vidusskolas 5.-6. klašu deju kolektīvam „Ance” (vadītāja Anita Meikšāne);

Ilūkstes 1. vidusskolas 7.-8. klašu deju kolektīvam „Ance” (vadītāja Dace Parša);

 

2. pakāpes diploms:

Eglaines pamatskolas 1.-2. klašu deju kolektīvam „Dejotprieks” (vadītāja Iveta Kakeševa);

Subates pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvam (vadītāja Inese Ziediņa);

 

3. pakāpes diploms:

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvam „Dzirkstelīte” (vadītāja Līga Kūliņa);

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 1.-6. klašu deju kolektīvam „Ciku caku” (vadītāja Sandra Vaitkeviča);

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 3.-5. klašu deju kolektīvam „Dzirkstelīte” (vadītāja Līga Kūliņa);

Subates pamatskolas 5.-9. klašu deju kolektīvam (vadītāja Inese Ziediņa).

 

Ilūkstes novada deju kolektīvu virsvadītāja Dace Parša pateicās dejotājiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un labi sagatavotām dejām festivālam. Kolektīvu brauciens uz Cēsīm būs dāvana par labi padarīto darbu mācību gada laikā

 

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

 

IMG 0651

IMG 0667

IMG 0692