Skolēniem labi sasniegumi skatuves runas un mazo formu uzvedumu reģionālajā skatē

IMG 9795    30. martā Jēkabpilī notika skatuves runas un mazo formu uzvedumu skate, pēc kuras rezultātiem tika noteikti tie skolēni, kuri dosies uz konkursu Rīgā.

   Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 1. klases skolnieks Aivis Vucens (skolotāja M. Vanaga) ieguva 3. pakāpes diplomu, Eglaines pamatskolas 2. klases skolniece Gabriela Sutiņa-Zutiņa (skolotāja A. Naļivaiko) ieguva 3. pakāpes diplomu, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra teātra pulciņa „Brīnumdari” dalībniece Andželika Purvinska (skolotāja M. Rimoviča) ieguva 2. pakāpes diplomu, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 9. klases skolniece Anastasija Mašņuka (skolotāja Z. Ķedere) ieguva 2. pakāpes diplomu. Savukārt Ilūkstes 1. vidusskolas 11. b klases skolniece Dinija Rimoviča (skolotāja M. Rimoviča) ieguva 1. pakāpes diplomu.

Mazo formu uzvedumu konkursā Ilūkstes novadu pārstāvēja Bērnu un jauniešu centra teātra pulciņš „Brīnumdari” ar izrādi „Ģimene – vērtība” (skolotāja M. Rimoviča) un ieguva 2. pakāpes diplomu.

Žūrijā dalībniekus vērtēja režisore, pedagoģe Dace Liepeniece, Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākā referente Dace Jurka un Nacionālā teātra aktieris Zigurds Neimanis.

Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus skatei! Dinijai jānovēl veiksme, pārstāvot Ilūkstes novadu Rīgā!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

teātra „Brīnumdari” režisore

M. Rimoviča

 

IMG 9796