Skolēni sacentās zināšanās par Ziemassvētkiem

PC170507  2015. gada 17. decembrī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā notika intelektuāla spēle Kas? Kur? Kad?” 9.-12. klasēm, lai noskaidrotu, ko īsti zinām un ko nezinām par Ziemassvētkiem.

 Spēles laikā kapteines Gabriellas Jonkutes apvienotajai komandai (D. Pliska, L. Semjonova, A. Timofejevs, A. Hramcovs, S. Pilacis, R. Boliņš, O. Pildika) tika piedāvāti iepriekš sagatavoti 13 jautājumi ar 1 minūtes laiku pārdomām katram jautājumam. Ieguvēji bija gan spēles dalībnieki, gan skatītāji, bet spraigas cīņas rezultātā uzvaru guva skatītāji, jo viņu zināšanas bija pārākas par Ziemassvētku tradīcijām.

 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

skolotāja Veslava Linčika

 

PC170513

PC170515

PC170526