Skolēni sacentās vides spēlēs „Zaļais Riču Raču” Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

IMG 4857     Lai tradicionālās Projektu dienas novada vispārizglītojošo skolu skolēniem piepildītu ar iespējām mācīties citādi un draudzīgi sadarboties citam ar citu, šogad pirmo reizi novadā tika rīkota vides spēļu saspēle. Saspēles dalībniekus – 5. un 6. klašu skolēnus no novada skolām – viesmīlīgi uzņēma Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas kolektīvs.

 Saspēles laikā katra skola vadīja savai un citu skolu komandām sagatavoto spēli par vides jautājumiem un paši arī novērtēja dalībniekus. Tādējādi visas 6 komandas varēja iepazīt citu skolu sagatavotās spēles un piedalīties saspēlē ar katru komandu. Tie skolēni, kuri nebija komandas sastāvā, varēja piedalīties individuālajos konkursos, kuru pieturas bija izvietotas pa visu skolu. Tika piedāvāta arī iespēja apmeklēt Vides kinozāli”. Saspēļu noslēgumā komandu dalībnieki balsoja par viņiem visinteresantāko spēli.

1. vietu ieguva Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas komanda (87 punkti), 2. vietu –Ilūkstes 1. vidusskolas 2. komada (72 punkti), 3. vietu – Ilūkstes 1. vidusskolas 1. komanda (67 punkti). Individuālajos konkursos labāk veicās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēniem: 1. vieta Denielam Haritonovam (5. klase), 2. vieta Elvim Ņikitovam (5. klase), 3. vieta – Milanai Mihailovskai (6. klase). Spēļu simpātijas balvu saņēma Ilūkstes 1. vidusskolas sagatavotā spēle Kaloriju loto”.

Šīs dienas izvērtējumā skolēni raksta: Man patika spēlēt spēles”, Patika, ka varējām pārbaudīt savas zināšanas”, Patika tas, ka piedalījās visu novada skolu komandas”, Patika skatīties filmas” u. tt.

Lai gan komandās un līdzbraucēju konkursos piedalījās 5. un 6. klašu skolēni, taču pasākuma sagatavošanā un vadīšanā līdzdarbojās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas izglītojamo pašpārvalde un skolotāji.

Pasākuma noslēgumā emocijas, šķiet, bija neviltotas un dalībnieki atzina, ka šī bija jauki un interesanti pavadīta diena.

Paldies par atbalstu skolas direktorei Alitei Kudiņai un pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļai par balvām un atbalstu sadarbojoties.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas bioloģijas skolotāja un

Ilūkstes novada Vides izglītības skolotāju

metodiskās apvienības vadītāja

Valda Namiņa

 

 

IMG 4865

IMG 4879

IMG 4883