SIA „Eko Latgale” piedāvā izvest izlietotās skābsiena ruļļu plēves, polipropilēna maisus un kannas

1044881 eko latgale sia logo      SIA „Eko Latgale” piedāvā pagasta pārvaldes teritorijā esošajām zemnieku saimniecībām izvest izlietotās skābsiena ruļļu plēves, polipropilēna maisus un kannas. Skābsiena ruļļu plēve, polipropilēna maisiem un kannām jābūt bez atkritumu piemaisījumiem (vēlams).

      Izvešana tiks nodrošināta bezmaksas, ja izvedamais daudzums būs 20 m3 un vairāk, no vairākiem saimniecībām.

Pieteikšanās pagastu pārvaldēs!

NOVADA PAGASTU PĀRVALDES
Pārvalde Kontaktinformācija (tālruņi, e-pasts)

Bebrenes pagasta pārvalde

6-54-07909, 20219770

parvalde@bebrene.lv

Dvietes pagasta pārvalde

6-54-75434, 29121949

parvalde@dviete.lv

Eglaines pagasta pārvalde

6-54-37343, 26164916

parvalde@eglaine.lv

Pilskalnes pagasta pārvalde

6-54-62296, 29264801

parvalde@pilskalne.lv

Subates pilsētas un Prodes pagasta

6-54-62275, 26591575

parvalde@subate.lv

Šēderes pagasta pārvalde

6-54-75703, 26164916

parvalde@sedere.lv

        SIA „EKO LATGALE” zemnieku saimniecībām piedāvā arī iegādāties pārstrādāto betonu un asfaltu piebraucamo ceļu un teritoriju labiekārtošanai. Gadījumā, ja tiek izvestas skābsiena ruļļu plēves, polipropilēna maisi un kannas, noteikta daudzuma pārstrādāta materiāla piegāde tiks veikta bez papildu transporta izdevumiem.

        Nepieciešamo informāciju skatīt ŠEIT

SIA „EKO LATGALE”

65438392, 26800650