Sēlijas jauniešu dienas vienojošais spēks

IMG 8383          Šī gada 28. augustā Raiņa un Aspazijas jubilejas gada zīmē Viesītē notika I Sēlijas novadu jauniešu diena, kas pulcēja jauniešus no Salas, Jēkabpils, Viesītes, Neretas, Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Krustpils novada. Mūsu novadu pārstāvēja 30 jaunieši no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Ilūkstes 1. vidusskolas, Bebrenes vidusskolas un 3 skolotāji Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktores Vandas Rimšas vadībā.

         Pasākuma mērķis bija organizēt sadarbību starp Sēlijas novadu jauniešiem, veidot kopīgas tradīcijas un veicināt jauniešu līdzdalību Sēlijas novadu jauniešu organizāciju un skolu pašpārvalžu darbā.

        Sēlijas jauniešu diena sākās ar sportiskajām aktivitātēm – futbola sacensībām Raiņa laukumā un volejbola sacensībām Aspazijas laukumā (laukumu nosaukumus izdomāja Viesītes jaunieši). Katru novadu pārstāvēja divas komandas. Par favorītiem kļuva mūsu novada futbolistu komanda, izcīnot ceļojošo kausu.

        No plkst. 13:00 sportu nomainīja intelektuālās, radošās un izklaidējošās nodarbes muzeja „Sēlija” teritorijā, novadu aktivitāšu punktos. Ikvienam bija iespēja izmēģināt spēkus, rāpjoties Antiņa stikla kalnā, dzejot un satikt Mākoņskrējēju Mārtiņu Zvīdriņu, saposties „Aspazijas SPA”, iegriezties Rekrutēšanas centrā, lai pārbaudītu fizisko izturību un atjaunotu zināšanas Kalašņikova automāta izjaukšanā un salikšanā.

         Visas pēcpusdienas garumā skolu Info ielā tika radīta iespēja iepazīties ar novadu izglītības iestāžu piedāvājumiem. Īpaši iepriecināja Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas pārstāvju (12. klases izglītojamās: Oļesja Pildika, Gabriella Jonkute, Jūlija Andrijenko, neklātienes programmu absolvente Simona Kirgetova, skolotājas: Zinaīda Ķedere un Virgīnija Fjodorova) ieguldītais darbs savas skolas popularizēšanā. Gan jauniešiem, gan pedagogiem tika reklamēta informācija( it sevišķi par neklātienes programmām) gan savdabīgi izveidotajā stendā, gan albūmā, gan bukletos. Savukārt par tūrisma iespējām novadā pārskatāmi sniedza informāciju Ilūkstes novada tūrisma koordinatore Ieva Rimeicāne.

        Savukārt plkst. 15:00 iesākās erudīcijas konkurss V.I.P. (Veiksme. Prāts. Intuīcija), kurā mūsu novadu pārstāvēja asākie prāti jauktajā skolu komandā ( Oļesja Pildika, Gabriella Jonkute no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Dinija Rimoviča, Alīna Kovaļčuka no Ilūkstes 1. vidusskolas), sīvā cīņā iegūstot 2. vietu.

        Toties plkst. 18:00 pienāca vissaviļņojošākais brīdis – novadu dalībnieku apbalvošana, kam sekoja Ilūkstes novada bērnu un jauniešu centra jauno muzikālo grupu: „Piparmētras’’(īpaši iepriecināja solistes Janas Dudares sniegums) un VIA „Taktsmērs’’ pārliecinošā uzstāšanās. Pēc tam sekoja mūziķa Goran Gora un grupas „Bermudu Divstūris” koncerts, kas deva iespēju katram no sirds izdejoties un izdziedāties.

        Sēlijas novadu jauniešu diena apliecināja kopējo vēlmi – dziļāk izzināt Sēlijas novadu kultūrvidi, ģeogrāfisko savdabību, izcilu personību veikumu, kā arī centienus-nostiprināt savstarpējās draudzības saites, tiekoties jau šogad 18. septembrī Ilūkstē sporta svētkos, bet nākamgad augusta beigās Neretā.

       Paldies Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistei Laurai Liepiņai par koordinējošo sadarbību, kā arī mūsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību vadītājai Madarai Pavlovskai par ieinteresētību, nerimstošu klātbūtni, lai piefiksētu katru nozīmīgu mirkli, kā arī mūsu labajam gariņam – Bērnu un jauniešu centra direktorei Vandai Rimšai par degsmi, gādību un dzīvesprieku!

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotāja Zinaīda Ķedere.

IMG 8389

IMG 8402

IMG 8443

IMG 8448