Sēlijas folkloras kopu sarīkojums izskanēja Zirga un zirgošanās zīmē!

 DSC7928     21. aprīlī Jēkabpils novada Salas pagasta Sēlijā notika Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Sēlijas novada reģionālais sarīkojums „Es gan zinu, kā vajag manam labam kumeļam”, ko rīko Valsts izglītības satura centrs. Šogad sarīkojumu gada tēma ir „Zirgi un zirgošanās”, ko kopas atspoguļo savos priekšnesumos.

Ilūkstes kopai šī tēma bija īpaši mīļa, jo mūsu novada un pilsētas ģerbonī ir zirdziņš.

Pasākumā piedalījās sešas Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras kopas: Krustpils novada Vīpes folkloras kopa „Lākači” un Krustpils pamatskolas folkloras kopa „Teice”, Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas folkloras kopa „Dignōjīši”, Ābeļu pamatskolas folkloras kopa „Mikālēni” un Jēkabpils 3. vidusskolas folkloras kopa „Riestava”. Ilūksti pārstāvēja Bērnu un jauniešu centra folkloras kopa „Zīle” (vadītāja D. Paukšte).

Pasākuma 1. daļā notika koncerts – skate Sēlijas kultūras namā, kurā Ilūkstes „Zīle” saņēma 1. pakāpes diplomu. Otrajā daļā notika Dabas un kultūrvēsturiskās Zaļās takas Sēlpils pagasta „Boļānos” izzināšana ar dažādiem uzdevumiem, dziedāšanu un rotaļām.

Visas Sēlijas folkloras kopas, arī Ilūkstes „Zīle” gatavojas gadskārtējam nacionālajam sarīkojumam „Pulkā eimu, pulkā teku”, kas notiks šī gada 22.-23. maijā Saldū.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

direktore V. Rimša

 DSC7914

 DSC7959 (1)

 DSC7961

 DSC7995

 DSC7999

 DSC8041

 

Foto- no V.Tallas arhīva