„Saulrietam” 15

1     27. februārī Dvietes senioru kopa „Saulriets” atzīmēja savu 15. dzimšanas dienu. Pasākumā ieradās kupls draugu un paziņu pulks. Apsveikt „Saulrietu” ieradās arī Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne, Pensionāru biedrības padomes priekšsēdētāja Alvīne Formanicka, „Saulrieta” krustmāte Iveta Plone, bijusī „Saulrieta” vadītāja Astērija Kunicka, Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone, kā arī bijusī „Saulrieta” dalībniece un bijusī dvietiete Helēna Barkāne.

    Ar dejām priecēja senioru deju kopa „Saulespuķes”, līnijdeju grupa „Atkal” un ar dziesmām – Līga Ostrovska, „Dālijas” un Pēteris Makaveckis. Priekšnesumu bija sarūpējuši arī paši „Saulrieta” dalībnieki, kas parādīja jauku ludziņu „Mierīgs vakars”.

Viesiem bija iespēja ielūkoties „Saulrieta” 15 gadu hronikās un viņu pašu darināto rokdarbu skaistumā.

Pasākums izdevās, gaidīsim „Saulrieta” pilngadību svinības.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21