Sākumskolēni svin Sirsniņdienu

002     Ilūkstes 1. vidusskolas 1.-4. klašu skolēnu Mazā padome 15. februārī sākumskolā organizēja Sirsniņdienu. Ikviens skolēns tika aicināts izmantot Valentīndienas pastu, lai nosūtītu saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem, skolotājiem apsveikumus ar laba vēlējumiem, ko daudzi arī izdarīja. Šajā dienā apģērbā dominēja sarkanā krāsa un skolas gaiteņus rotāja ar mīlestību gatavotās, daudzveidīgās sirsniņas.

      Sirsniņdienā skolā valdīja īpaši jauks noskaņojums, kas bija apliecinājums tam, ka ideja bijusi laba un tā jāturpina!

IMG 1655

IMG 1657