Sākumskolēni pārbauda zināšanas mācību olimpiādē

006   Ar pirmajiem pavasara saulītes stariem un labu garastāvokli Ilūkstes novada erudītākie sākumskolas 1.-3. klašu skolēni 24. martā piedalījās olimpiādē ar kombinētu mācību saturu. Tika pārstāvētas visas novada skolas, un lielākā daļa skolēnu ieguva godalgotas vietas.

   Pirmklasniekiem mazliet nepaveicās un 1. vietu neieguva neviens, 2. klašu grupā 1. vietu ieguva Subates pamatskolas skolniece Annija Dambīte (skolotāja Skaidrīte Jasāne), bet 3. klašu grupā 1. vietu ieguva Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolniece Margita Gruberte (skolotāja Dzintra Stašule) un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolniece Katrina Baltmane (skolotāja Līga Kūliņa).

Visi dalībnieki, ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu, tika dāsni apbalvoti. Pateicos skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus olimpiādei!

 

Ilūkstes novada

Sākumskolas skolotāju

metodiskās apvienības vadītāja M. Rimoviča

 

002

003

019