Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

lad logo       No 11. aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šī gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.  jūnijs.

  Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas un palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski.

2017. gadā ir vairākas izmaiņas platību maksājumu saņemšanai. Par tām var lasīt elektroniskā informatīvā materiālā „Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā.

LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem no 11. aprīļa var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteikšanās beigu termiņš – pēdējā diena degvielas pieteikumiem ir 1. jūnijs.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimnieki varēs ne tikai saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26. jūnijam pārklājumu labošanu EPS veikt bez soda sankcijām. Šogad EPS ir veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespējams pieteikt atbalstam arī neatbilstošas platības.

LAD aicina lauksaimniekus neskaidrību gadījumos sazināties ar LAD, kā arī apmeklēt konsultācijas un klientu apkalpošanas centrus, lai aizpildītu pieteikumus klātienē!

 

LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Kristīne Ilgaža
Tālr.: 67027830, 67027384

e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv