Sagaidot LR proklamēšanas 97. gadadienu, turpinām izzināt Latvijas iespējas

IMG 2114Kaut arī rudens jau sāk demonstrēt savus asos salnas zobus, nokozdams pēdējās rudens puķes, noraudams sabradāšanai nu jau netīri iebrūnās koku lapas un iesviezdams sejā aukstas vēja šaltis, bet tas viss mums, 17 izglītojamo grupai no 5. – 10. klasei un 2 skolotājiem: Zinaīdai Ķederei un Sandrai Zemļickai no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, nebija par traucēkli, lai dotos ekskursijā uz Dunti un Salacgrīvu.

Netālu no bākas izvietojusies reņģu pārstrādes ražotnes „Brīvais vilnis” ēka, kuras vestibilā aplūkojām keramikas panno – Latvijas karti ar piekrastē izkārtoto bāku siluetiem un piedalījāmies komandu spēlē „Vai pazīsti Latvijas bākas?”. Visātrākās un veiksmīgākās bija 10. klases meitenes.

Sasēdušies autobusā, ceļu turpinājām uz nēģu taci, kas ir unikāls zvejas paņēmiens ar vairāku gadsimtu vēsturi, ko mūsdienās izmanto tikai Salacgrīvā.

Iestiprinājušies kafejnīcā „Moliņš” un atsveicinājušies no laipnās un atraktīvās gides Lienes, ceļu turpinājām uz meža šķēršļu joslu „Murkšķu trase”, kas atrodas netālu no Salacgrīvas viesu mājās „Kraukļi„. Šī trase sastāv no dažādas smaguma pakāpes 9 veidu šķēršļiem, kas liek pārliecināties par kāju veiklību, līdzsvaru, izturību, atjautību un pat gribasspēku. Patīkami, ka lielākā ekskursantu daļa bija spējīga veikt visus šķēršļus.

Nēģu tacis ir īpašas konstrukcijas laipa, no kuras upes straumē tiek iegremdēti nēģu murdi un notiek zveja. Taci katru gadu ierīko no jauna vairākus gadus gatavinātiem egļu kokmateriāliem, stiprināšanai netiek izmantotas ne naglas, ne skrūves, bet īpašas sasaites. Pateicoties īpašnieka Aleksandra atļaujai, katrs varēja vērot murdu ielikšanu upē, noskatīties videofilmu par zvejnieku – fanātiķu darba ikdienu no augusta līdz februārim, kā arī tuvplānā vērot nēģus un pat paņemt.

Pieelpojušies priežu meža svaiguma, fiziski noguruši, bet gandarīti par pilnvērtīgi pavadīto dienu, devāmies mājupceļā, vēl ilgi kavēdamies sarunās par redzēto, piedzīvoto, atklāto.

 

Ekskursijas vadītāja

Zinaīda Ķedere

 

 

IMG 2119

IMG 2141