Sadraudzības vidusskolas skolēni dalās pārdomās par Patriotisma nedēļas norisēm

IMG 4114      Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni dalās savās pārdomās par Patriotisma nedēļas norisēm. Skolēnu atziņas apkopoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinaīda Ķedere.

     

 

11. novembris

„Mani iepriecināja savdabīgā pieeja Lāčplēša dienas sportisko aktivitāšu organizēšanā un norisē. 1.-4. klašu grupā ciemiņiem no Subates pamatskolas, Obeliai ģimnāzijas no Lietuvas un 2 mūsu skolas komandām jautrās stafetes skolas sporta zālē organizēja sporta skolotājs Edgars Gaidamovičs. Savukārt spraigo spēka, veiklības un atjautības vingrojumu kopumu 5.-12. klasēm pirmoreiz vadīja un kontrolēja skolas pašpārvaldes pārstāvji no 11. un 12. klases dažādu klašu telpās. Šī pieeja radīja īpašu gaisotni un atbildības sajūtu.” (Aleksejs Hromcovs, 11. klase)

„Ar īpašu atbildības sajūtu un rūpību 8. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Judīti Bucenieci sagatavoja un dāvāja katram skolas skolēnam un skolotājam svētku lentītes ar karoga krāsām. Un drīz vien visi skolā izjutām svētku noskaņu, jo mūs vienoja svētākā mūsu Latvijas simbola karoga krāsas.” (Alīna Vasiļjeva, 8. klase)

„Drūmu iespaidu uz mani atstāja Viestura Kairiša filma „Melānijas hronika”, kuru mēs noskatījāmies Ilūkstes novada kultūras centrā. Tā aizveda mūs uz pagātni, kad cilvēka tiesībām, pašcieņai, mīlestībai, ģimenei bija mazvērtīga nozīme. Cik mēs varam būt laimīgi mūsdienu patiešām brīvajā Latvijā!” (Jevģēnija Boiko, 8. klase)

„Manuprāt, saviļņojoša bija akcija „Iedegsim gaismiņas Latvijai” visiem Ilūkstes novada ļaudīm, jo iedegto svecīšu liesmiņu siltums sildīja katru un visus mūs kopā, vienojot kopējai domai – paldies Latvija par Tavu esamību!” (Linda Jegorova, 8. klase)

 

16. novembris

„Šogad ļoti apmierināja jaunā pieeja Latvijas 98. gadadienai veltītā svētku koncerta organizēšanā. Tas notika plkst.14.00 skolas Lielajā zālē. Skanot valsts himnai un skolas direktores Alites Kudiņas viedajiem vārdiem par mūsu Latvijas skaistumu, nozīmību un atbildību pret dzimteni, mēs, katrs klātesošais, noteikti aizdomājāmies par savu personīgo devumu Latvijai.

Dinamiskā koncerta laikā mūs priecēja 5. klases skolēnu sagatavotā dzejas montāža skolotājas Ineses Vuškānes vadībā, sākumskolas deju kolektīva „Dzirkstelīte” (vadītāja – skolotāja Līga Kūliņa) sniegums, 1.-4. klašu un 5.-9. klašu koru (vadītāja – skolotāja Daiga Martinsone) skanīgais dziesmu dziedājums, solistu Gabriellas Hukeres un Evelīnas Ruseckas kvalitatīvais dziesmu izpildījums (sagatavoja mūzikas skolotāja Daiga Martinsone). Īpašu saviļņojumu izraisīja visu koncerta dalībnieku un klausītāju kopkora izpildītā Ulda Stabulnieka dziesma ar Māras Zālītes vārdiem „Tik un tā.” (Annemarija Jelinska, 11. klase)

 

18. novembris

„Uzskatu, ka lāpu gājiens ir būtisks svētku papildinājums, kas veido īpašo patriotisko gaisotni un paspilgtina svētku noskaņu, tāpēc es labprāt katru gadu kopā ar klasesbiedriem tajā piedalos.” (Aleksejs Formanickis, 8. klase)

„Es pirmo reizi klausījos vīru folkloras kopas „Vilki” izpildītās tautasdziesmas un karavīru dziesmas Ilūkstes kultūras centrā. Man tās iepatikās, jo bija dinamiskas, pat jautras un pats izpildījums skanīgs. Sevišķi labi palika atmiņā dziesma „Uz kariņu aiziedams”. Nākamajā dienā internetā es atradu vēl citas vīru kopas dziesmas un labprāt turpināju klausīties.” (Alīna Vasiļjeva, 8. klase)

 

 

IMG 4100

IMG 4119

IMG 4121

IMG 4122