Sadraudzības vidusskolas skolēni apliecinājuši savu radošumu

Sadraudzibas sk 2222        Pagājušajā mācību gadā Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas bijusī 7. klase izrādījās visradošākā, jo piedalījās dažādos ar latviešu valodu un literatūru saistītos pasākumos, mācību ekskursijās un literārajos konkursos, kas paplašināja izglītojamo redzesloku, apliecināja gribasspēku un vēlmi izpausties netradicionāli.

       Ar lepnumu varu atzīmēt, ka Alīnas Vasiļjevas, Alekseja Formaņicka un Lindas Jegorovas rakstītās esejas tika iekļautas Latviešu valodas aģentūras izdotajā valsts labāko eseju krājumā „Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu” (J. Peters). Esejas atklāj izglītojamo saudzīgo un patriotisko attieksmi gan pret latviešu, gan savu dzimto valodu.

      Savukārt Jevģēnijas Boiko dzejolis „Lietus laikā”, izturot profesionālās žūrijas skrupulozo atlasi, tika iekļauts dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā pupa – 2016”, bet pati meitene kopā ar latviešu valodas skolotāju ielūgta uz grāmatas atvēršanas pasākumu, kas norisināsies 8. septembrī plkst. 13.00 peldošajā darbnīcā „Noass” (AB dambī, Rīgā).

       Paldies nu jau 8. klases izglītojamajiem par atsauksmi, sirsnīgumu un radošajiem apliecinājumiem!

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zinaīda Ķedere