Sadraudzības vidusskolā māmiņām dāvināja koncertu „Māmiņ, cik mīļa Tu man!”

IMG 1840 6. maijā Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā norisinājās Māmiņas dienai veltīts koncerts, kas priecēja mūsu mīļās māmiņas un vecmāmiņas. Svētku koncertu atklāja skolas direktore Alite Kudiņa.

   Viņa pateicās māmiņām un vecmāmiņām par aktīvu sadarbību ar klases audzinātājiem, aktīvu iesaistīšanos skolas padomē, dalību skolas un klases dzīvē, novēlot katru turpmāko dienu saules, siltuma, mīlestības, laimes un stipras veselības pilnu.

Koncertā laikā varēja baudīt burvīgu skolas 1.-4. klašu un 5.-9. klašu koru un individuālo izpildītāju sniegumu (skolotāja Daiga Martinsone), vērot 1.-4. klašu tautas deju kolektīva „Dzirkstelīte” un 7.-12. klašu dejotāju dejotprieku (skolotāja Līga Kūliņa) un bērnu teātra priekšnesumus (skolotāja Inese Vuškāne). Skolēni deklamēja sirsnīgus dzejoļus un veltīja savām māmiņām, vecmāmiņām mīļus un siltus vārdus. Visus priecēja arī lietišķās mākslas pulciņa dalībnieku radošo darbu izstāde (skolotāja Veslava Linčika) un zīmējumu izstāde (skolotāja Ineta Galvāne).

Pēc koncerta direktore, uzdāvinot svētku kliņģeri, īpaši pateicās visiem dziedātājiem, dejotājiem, mazajiem aktieriem un skolotājiem, kas ne tikai skaisti dzied, dejo, spēlē teātri, bet arī čakli darbojas lietišķās mākslas pulciņā.

Mīlēsim un cienīsim mūsu māmiņas un vecmāmiņas katru dienu, ne tikai Mātes dienā!

 

IMG 1852

IMG 1855

IMG 1863

IMG 1866