Sadarbības inovatīvie meklējumi

P1140009        Šī gada 14. janvārī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas Aktu zālē notika literārās kafejnīcas “Sergejam Jeseņinam – 120’’ pasākums, kas pulcēja gan 8. – 12. klašu izglītojamos, skolotājus, vecākus, pat vecvecākus un viesus, kam svarīga lielā krievu dzejnieka Sergeja Jeseņina daiļrade.

      Pasākuma laikā brīvā kafejnīcas atmosfērā pie kafijas un tējas tases vadītāja, krievu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Riekstiņa prasmīgi un sirsnīgi panāca kafejnīcas apmeklētāju iesaistīšanos konkursā “Jeseņina dzejas motīvi’’, pārdomāti mudināja skandēt klātesošos S. Jeseņina dzejoļus par Krievijas dabu, lauku cilvēkiem, sievieti, radošas personības meklējumiem, nespēju pieņemt jaunās politiskās sistēmas kanonus, pārskatāmi sniedzot patiesus dokumentālus apliecinājumus video demonstrējumos.

      Pārsteidza izglītojamo vecāku un viesu zināšanas par lielā dzejnieka dzejas motīviem un poētiku. Savu aktivitāti īpaši apliecināja vecāki: Aleksandrs Vasiļjevs, Nataļja Pildika, Irina Pučka, viesi: Polina Miglāne(bijusī mūsu skolas bibliotekāre), Anna Vasiļjeva (tagadējā skolas bibliotekāre), Lorija Kaminska (bijusī Bebrenes profesionālās vidusskolas direktore un krievu valodas un literatūras skolotāja), kura dalījās savās pārdomās par Jeseņina dzejas nozīmi viņas dzīvē, stāstot arī par ceļojumiem pa dzejnieka dzīves vietām. Savās zināšanās neatpalika arī izglītojamie: Zlata Bjalkovska, Oļesja Pildika, Ņikita Vasiļjevs, Viktorija Krievāne, Daniela Toloka, kā arī skolotāji: Irina Malāne, Zinaīda Ķedere, Natālija Besprozvannaja, Inga Jakovļeva, Ludmila Bogdanoviča.

      Pasākuma nobeigumā pārsteigumu sagādāja Pildiku ģimene un 12. klases izglītojamās: Gabriella Jonkute un Jūlija Andrijenko, kuras kafejnīcas dalībniekus cienāja ar savdabīgo kūku – veidotu no sastāvdaļām, kas minētas S. Jeseņina dzejā. Savukārt vienotību apliecināja piedalīšanās karaoke, izpildot romanci ar S. Jeseņina dzejoļa “Zeltainā birzs’’vārdiem (dziedātprasmi īpaši demonstrēja skolotāji), kā arī kopējā dzejas koka veidošana, uz kura lapām tika uzrakstītas mīļākās S. Jeseņina dzejas rindas.

      Izvērtējot pasākuma kopskaņu, skolas direktore Alita Kudiņa izteica pateicības vārdus pasākuma vadītājai un pasniedza pateicības aktīvākajiem literārās kafejnīcas dalībniekiem, ar gandarījumu atzīmējot, ka

  • literārā kafejnīca ir sen zināms, bet mūsdienās diezgan reti izmantots pasākuma veids, kas brīvā atmosfērā pulcē dažādu paaudžu cilvēkus, lai atklāti paustu savu attieksmi pret dzeju, mākslu, mūziku un citām jomām,
  • šāda veida pasākums pieprasa zināšanas, liek mācīties un sadarboties dažādu paaudžu, nacionalitāšu un kultūru piederīgajiem,
  • veido ciešākas ģimeņu saites un liek saprast, ka lasīšana un izglītošanās ir katra radoša cilvēka dzīves vislielākā nepieciešamība,
  • liek apzināties, ka tieši mūsu skola ir tā vieta, kas pulcē dažādas paaudzes, dažādu tautību pārstāvjus, kļūst par savdabīgu radošu laboratoriju.

                           Literārās kafejnīcas apmeklētāja:

latviešu valodas un literatūras skolotāja Zinaīda Ķedere

 P1140010

P1140016

P1140017

P1140021

P1140025

P1140028

P1140035

P1140047