Raudas skolēni dzied un dejo folkloras festivālā Sveķu internātpamatskolā

17887406 643369682523731 1761209730 o     Mūsu mazajai latviešu tautai ir bagāts folkloras mantojums. Latviešu tikumi, mīlestība uz darbu un savu dzimteni tiek izstāstīta pasakās un teikās, izdziedāta tautasdziesmās un izdejota raibos deju rakstos. 11. aprīlī folkloras lāde tika atvērta Sveķu internātpamatskolā, kur pirmo gadu norisinājās folkloras festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”. Folkloras pūra lādē ieskatījās arī Raudas internātpamatskolas ansambļa dalībnieki.

    Lai gan šāds festivāls tika organizēts pirmo gadu, tas pulcēja kuplu skaitu dalībnieku. Izdziedāt, izdejot un izspēlēt latvieša dvēseles skaistumu bija ieradušies dalībnieki no Spāres, Katvaru, Rīgas 4. speciālās, Palsmanes, Baltinavas kristīgās, Rudzātu speciālās un Sveķu internātpamatskolām, kā arī Smiltenes tehnikuma un Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības „Saulstariņi”. Festivāla dalībnieku dažādie priekšnesumi tikai apliecināja to, cik bagāti mēs esam, un varam lepoties ar skanīgām dziesmām, ritmiskām dejām un interesantām pasakām un teikām. Tika vērts vaļā arī dainu skapis. Dainās apdziedāts gan Latvijas skaistums, gan mūsu tautas darba tikums. Priekšnesumus krāšņākus darīja latviešu tautas tērpi. Festivāla dalībniekiem bija iespēja arī redzēt un dzirdēt latviešu tradicionālos mūzikas instrumentus – kokli, trejdeksni un citus. Festivālā bija dzirdama arī skanīgā latgaliešu valoda.

Raudas internātpamatskolas ansamblis folkloras pūra lādē ielika skanīgas tautasdziesmas, tautas deju popūriju un novēlējumu ikvienam latvietim uzzīmēt, izdziedāt, izdejot, izgaršot un iemīlēt savu Latviju. Katru priekšnesumu varētu raksturot ar tautasdziesmas rindām: „Visapkārt smalki raksti, vidū liku sav’ sirsniņu”.

Festivālā viesojās arī Gulbenes novada senākā folkloras kopa „Līgo!” un jaunākā folkloras kopa „Saulgani”. Viņu izpildījumā izskanēja latviešu tautasdziemas. Folkloras kopas „Līgo!” stāstiniece stāstīja teikas par Gulbenes novadu, kā arī atgādināja Lieldienu ticējumus.

Kā savā uzrunā festivāla dalībniekiem norādīja Sveķu internātpamatskolas direktors, folklora ir tautas mantojums. Tā ir tautas vēsture. Un tautai nav nākotnes, ja tā neatceras savu pagātni. Folkloras festivāls ir iespēja visiem būt kopā, dalīties un mācīties vienam no otra un saglabāt tautas mantojumu.

 

17902757 643369549190411 1172431038 o