Radošā svētku diena Eglainē

 DSC01677     27. augustā Eglainieši kopā ar viesiem svinēja Vecā Stendera dzimšanas dienu. Šī svētku diena tika pavadīta mazliet savādāk nekā ierasts, jo svētku veidošanā organizatoram – biedrībai „Stendera novadnieki” – palīgā nāca gan individuāli palīgi, gan citas ieinteresētās organizācijas.

 Lielie gadsimtu svētki par godu Vecajam Stenderam ir jau pierimuši, ceturtais gadu simts tikko iesācies. Vecais Stenders sen vairs nav mazs, bet viņa darbi ir lieli. 82 dzīves gadi pavadīti šajā saulē ar priecīgiem mirkļiem un bēdām, ar sasniegumiem karjerā un straujiem dzīves pagriezieniem, ar izturības un dvēseles gaišuma pārbaudījumiem. Vecā Stendera pēdas turpina dzīvot gadsimtus uz priekšu, jo viņa mērķis bija tālredzīgs – latviešu tautai jākļūst apgaismotai un apgarotai.

Ar Veco Stenderu reizē auga latviešu valodas pirmsākumi un jaunā tautas paaudze, kas ņēma rokās grāmatu – ābeci. Ābece, bija viens no viņa lolotajiem darbiem. Vecais Stenders lika pamatakmeni līdz ar pirmo Bilžu ābeci bērniem, līdz ar Augstas gudrības grāmatu, Bībeles pārrakstīšanu. Šodien mēs lasām un rakstām savas tautas un valsts valodā, kas aptuveni pirms 270 gadiem baltvācu ausīs kļuva ievērota.

Stendera diena Eglainē” tika plānota un pavadīta radošā garā, jo Vecais Stenders vienmēr rosināja zinātkāres un mācīšanās garu. Pirmajā svētku atklāšanas daļā pie Vecā Stendera pieminekļa ievadvārdus teica Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova, bet ar priekšnesumiem mūs priecēja Ilūkstes sieviešu vokālais ansamblis „Sidrabrasa” un dzejniece Janīna Vagulāne. Svētku turpinājums norisinājās Lašu mācītājmuižā, kur tagad atrodas Stendera muzejs, un uz to visi devās zirgu pajūgos un jutās mazliet draudzīgāk, jautrāk un dzīvāk – kā senāk.

Pie muzeja mūs priecēja „Sidrabrasa” un tautas dzeja, ko sagatavoja vietējie Eglaines un Šēderes pagasta dzejnieki. Uz pārdomām vedināja arī Gotharda Frīdriha pašsacerētie dzejoļi – Rīta dziesmiņa, Kurzeme, Laime sirdī, kuros apslēpta godbijība, pazemība un arī mācības. Brodovu ģimenes uzstāšanās bija pozitīvs pārsteigums mums visiem, un, kā atzīst viesi no Rēzeknes un Daugavpils, ne katros svētkos var dzirdēt senatnes balsi – kokles spēli caur gadu desmitiem.

Pateicoties pasākuma „Stendera diena Eglainē” atbalstītājiem, visi tika aicināti piedalīties darbnīcās un konkursos. Biedrība „Solis dabā” kopā ar „Latvijas Valsts mežiem” un „MammaDaba” aicināja iepazīt mežu un dabā sietās veselības slotiņas, bērni varēja piedalīties orientēšanās spēlē. Savukārt mazais uzņēmums „Dūma” (vadītaja Sanita Zunda) no Rēzeknes bija sagatavojis burciņu lielās pārvērtības – bērnu un jauniešu rokās parastās stikla burciņas kļuva par skaistām un īpašām vāzēm. Te varēja apskatīt arī uzņēmuma gatavotos priekšmetus, kas tapuši no otrreiz izmantojamajiem materiāliem un guvuši jaunu elpu. Savukārt pie Ārijas Grubertes varēja iemēģināt roku aušanas mākslā un noaust savu kafijas krūzes paliktnīti, bet pie Aritas Ponomarjovas gardas tapa ugunskurā ceptās zaptsmaizītes. Kamēr vieni darbojās pie ugunskura, tikmēr citi izgaršoja ZS „Darbmīļi” sagatavotos māju sieru cienastus. Dienas garumā varēja izmantot iespēju un pavizināties ar zirgiem gan pajūgā, gan arī zirga mugurā.

Pasākumu atbalstīja „A.P.darbnīca”, „Latvijas Sarkanā Krusta” Ilūkstes un Daugavpils novadu komiteja, Ilūkstes novada dome un SIA „Stenders”, kuras gādībā tika rīkots dzejas konkurss un apbalvots ar uzņēmuma pārsteiguma balvu viens konkursa dalībnieks – varbūt, nākamais dzejnieks. Tāpat SIA „Stenders” bija sarūpējis pateicības dāvanas brīvprātīgajiem palīgiem, kuri darbojās darbnīcās un pasākuma sagatavošanas procesos.

Biedrībai „Stendera novadnieki” patiešām bija daudz atsaucīgu palīgu. Paldies sakām Martai Petrovai un visiem, kas palīdzēja sakopt Stendera muzeja teritoriju. Paldies Inetai Kaugijai par drosmi uzstāties ar Dobeles mūzikas skolas pirmklasnieka priekšnesumu! Paldies Brodovu un Ploņu ģimenēm un visiem atbalstītājiem, kuri kuplināja šo pasākumu! Lai Jums laba veselība!

 

Zanda Lisovska,

pārstāvot biedrību „Stendera novadnieki”

 

DSC 0948

DSC 0963