Radīsim svētku noskaņu!

Noformejumu konkurss      Pilskalnes pagasta pārvalde aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju radīt Ziemassvētku noskaņu un piedalīties svētku noformējuma konkursā. Pieteikumi konkursam tiks gaidīti līdz 27. decembrim pagasta pārvaldē vai pa tālr.: 26634429, 29264801.