Projekta dienas – savdabīga izglītošanās un sadarbības forma

DSC 0190      Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā no 17. līdz 19. februārim notika projektu dienas, kuru laikā klases strādāja pie individuāli izvēlētām tēmām. 1. – 4. klases izglītojamie audzinātāju Benitas Malajas, Līgas Kūliņas, Ineses Vuškānes un Inetas Galvānes vadībā savas prasmes apliecināja scenogrāfu, atjautības un prāta asināšanas, pasaku sacerēšanas un pilsētvides izpētes radošajās darbnīcās.

    5. – 6. klase audzinātājas Valdas Namiņas vadībā pētīja latvju etnogrāfisko zīmju simbolikas elementu izmantošanu Ilūkstes pilsētā. 7. klase audzinātājas Judītes Bucenieces mudināta papildināja un sistematizēja skolas muzeja eksponātu klāstu. 8. klase audzinātājas Tamāras Riekstiņas vadībā veidoja scenāriju Pēdējam zvanam un 9. klases izlaidumam. Toties 9. klase audzinātājas Natālijas Besprozvannajas uzraudzībā apkopoja materiālus pētnieciskajiem darbiem.

Savukārt vidusskolas klases klašu audzinātāju: Veslavas Linčikas (11. klase), Zinaīdas Ķederes (12. klase), Irinas Malānes (10. klase) vadībā padziļināti iepazinās ar dažāda veida profesionālās izglītības iestādēm Daugavpils novadā, kā arī turpināja tikties ar interesantām Ilūkstes novada personībām.

Skolā viesojās Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Medicīnas koledžas pārstāvji, kuri iepazīstināja ar šo mācību iestāžu specifiku un prasībām, tad nākamajā projekta dienā notika mācību ekskursija uz Daugavpils Tirdzniecības skolu, kurā tika piedāvāta iespēja piedalīties audzināšanas stundā Darināsim svētkus kopā!” Stundas ietvaros tika apmeklēta dāvanu darināšanas, galda servēšanas, piparkūku rotāšanas, kulinārijas un prāta asināšanas darbnīca, apliecinot izdomu, roku veiklību un kolektīvo saliedētību.

Neaizmirstama tikšanās bija ar Ilūkstes Veselības centra fizioterapeiti Kristīni Jadčenko. Tās laikā izglītojamie uzzināja par fizioterapeita ikdienas darba pienākumiem. Kopīgi tika veikts vingrojumu komplekts dažādām muskuļu grupām. Projekta dienu noslēgumā tika piedāvāta iespēja tikties ar Leonardu Kazakeviču – bijušo matemātikas un fizikas, sākumskolas skolotāju, kā arī Daugavpils rajona Ilūkstes slimnīcas un SIA Help” galveno grāmatvedi, kuras dzīves moto: Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”

 

Izvērtējot redzēto un piedzīvoto, vidusskolēni atzina, ka:

  • katrai profesijai nepieciešamas pamatīgas zināšanas un apjomīgas prasmes;
  • katra profesija pieprasa atbildību, augstu pienākuma apziņu, precizitāti un noturīgu raksturu.

Veicot dažādu klašu izglītojamo aptauju tika noskaidrots, ka:

  • projektu dienas bija lietderīgas, jo pavēra iespēju jaunām sadarbības formām dažādu procesu un parādību izzināšanā;
  • projektu dienas mudināja izglītojamos apliecināt zināšanas nestandarta situācijās.

 

12. klases izglītojamā

Oļesja Pildika

 

IMG 0530

IMG 0534

IMG 1127

IMG 1129

IMG 1137

IMG 1138

IMG 1140

IMG 1165