Politiski represētās personas aicinātas pieteikties braucienam uz salidojumu Ikšķilē

    Jau tradicionāli notiks ikgadējais politiski represēto personu salidojums. Šogad pasākums norisināsies 27. augustā plkst. 13.00 Ikšķilē, Rīgas ielā 20, pašā Daugavas krastā iepretī Meinarda salai. Izbraukšana uz Iķšķili no Bebrenes plkst. 8.30 (caur Dvieti, Doļnaju, Ilūksti (plkst. 9.00 pie strūklakas), Šēderi, Eglaini un Subati.

Pieteikšanās braucienam un sīkāka informācija Ilūkstes novada Sociālajā dienestā (tālr.: 65463398, 26687721) vai pie Birutas (tālr.: 26462613).

Lūgums braucienam pieteikties līdz 25. augustam plkst. 16.30.