Pieminot latviešu tautas traģiskāko vēstures notikumu

DSC05988      Pie Eglaines dzelzceļa stacijas, kā ik gadu, iedzīvotāji pulcējās 24. marta pusdienā, lai pieminētu latviešu tautas traģiskāko vēstures notikumu – 1949. gada 25. martu. Nav nozīmes skaitīt gadus, kas ir pagājuši. Ir jāpiemin, jāatceras, lai nekad neaizmirstu un nekad nepieļautu šādu traģēdiju atkārtošanos.

      Cienot komunistiskā terora upuru piemiņu, ceļu uz Eglaines dzelzceļa staciju mēroja represēto ģimenes, Eglaines pamatskolas kolektīvs, skolēni no novada skolām. Pasākumā piedalījās Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvis – izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis. Par pasākuma muzikālo noformējumu parūpējās Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā Rita Žilvinska. Ieklausoties bērnu lasītajā dzejā izteiktajās ilgās pēc dzimtenes, Eglaines pamatskolas direktores Evas Linkevičas pārdomās par šo laiku, A. Rešņa atmiņu stāstījumā, klātesošie varēja tikai iztēloties, kādi notikumi skāra daudzas Latvijas ģimenes. Lašu evanģēliski luteriskās draudzes mācītāja uzrunā aizdomājāmies par to, ka cieta ne tikai deportētie, bet arī dzimtenē palikušie cilvēki, kas turpināja dzīvot bailēs no nākamā izsūtījuma viļņa. Muzikālais noformējums un Eglaines dzelzceļa stacijas vide ļāva atgriezties šajā baiļu, bēdu un ciešanu laikā, kurā mūsu iztēle ir tikai skaudrās īstenības atspulgs.

       Pasākuma noslēgumā tika noturēts klusuma brīdis un nolikti ziedi piemiņas vietā pie plāksnes Mūžīgā piemiņā novada ļaudīm, kuriem moku ceļš uz Sibīriju 1941./1949. g. sākās Eglaines stacijā.

 

DSC06007

DSC06008

DSC06011

DSC06016